Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023
60 Λεπτά (2008-14)

60 Λεπτά 17.10.12 Εκπ.02

60 λεπτά για ένα σκάνδαλο αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων Ευρώ!Το 8% του ΑΕΠ στον αέρα σε μια νύκτα. Μαγικά τραπεζικά χαρτιά που συνοδεύονταν από υποσχέσεις για εύκολο χρήμα σε μια νύκτα μετατράπηκαν  σε σκουπίδια. Στον αέρα ταμεία συντάξεως, ταμεία προνοίας και οικονομίες μιας ζωής. Απάτη; Ολέθριο σφάλμα; Κυνήγι για εύκολο κέρδος; Ποιοι φταίνε; Ποιος ο ρόλος των τραπεζιτών, των εποπτικών αρχών και των θεσμικών φορέων;60 λεπτά για το σκάνδαλο των αγιογράφων που θυμίζει το «αμαρτωλό» χρηματιστήριο του κοντινού παρελθόντος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται; Και ποιος θα πληρώσει τη νύφη;ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Next Back